ทพญ.ศุภลักษณ์ เศรษฐวัชราวนิช

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมรากฟัน

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาทันตกรรมรากฟัน, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาทันตกรรมรากฟัน, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การรักษาคลองราก, รักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ, รักษาความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าช่องปาก, การรักษาอาการปวดฟันฉุกเฉิน

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • ทันตแพทย์รักษารากฟัน, โรงพยาบาลประจันตคาม, ปราจีนบุรี, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล