ทพ.ศุภชัย เกิดทรัพย์

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมประดิษฐ์

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
  • ทันตแพทย์เฉพาะทาง (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การบูรณะฟัน เช่น การครอบฟัน, การทำรากฟันเทียม, การทำสะพานฟัน การทำฟันปลอมทุกชนิด, การทำวีเนียร์ (veneer) หรือเคลือบฟันเทียม

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • ทันตแพทย์, โรงพยาบาลกระบี่, กระบี่, ประเทศไทย
  • ทันตแพทย์, โรงพยาบาลป่าตอง, ภูเก็ต, ประเทศไทย

 

ตารางออกตรวจ

วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล