นพ. สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน

ความเชี่ยวชาญ

ความชำนาญเฉพาะทาง

-ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • 2551  แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 2546 มอ.รุ่น 25 – ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลสงขลานคนรินทร์

วุฒิบัตร

 • วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป (General surgeon)
 • วุฒิบัตรศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ (Urologist)

ความชำนาญพิเศษ

 • ผ่าตัดส่องกล้องโรคทางเดินปัสสาวะ สุขภาพและสมรรถภาพเพศ

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • 2554 – ปัจจุบัน แพทย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะประจำ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่
 • แพทย์รับปรึกษาและผ่าตัด โรงพยาบาลสงขลา , โรงพยาบาลสตูล
 • ผู้อำนวยการพิเศษศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต
 • แพทย์ปรึกษา คลินิคผ่าตัดผ่านกล้อง(MIS) แผนกศัลยกรรมและศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
 • แพทย์ประจำคลินิกบีบี (ClinicBB : Clinic Bowel and Bladder)
 • แพทย์ผู้ก่อตั้งคลินิคอีเทอร์นิตี้(MD : Eternity Clinic) คลินิกสุขภาพและสมรรถภาพเพศ สาขาหาดใหญ่ – สาขากระบี่ – สาขากรุงเทพ : MEDASIA (สุขุมวิท ซ.5)

ประสบการณ์รักษา/ผ่าตัดผู้ป่วย

 • ผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเทคนิคไบโพลาห์วิธีใหม่ (TUERP) จนถึงปัจจุบันมากกว่า 600 ราย
 • ผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์ (Laser PVP) 30 ราย *
 • ผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยวิธีมาตรฐาน (Mono polar TUR-P) 300 ราย
 • ผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในไตแผลเล็ก (Mini PCNL) 400 ราย
 • ผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในไตแบบแผลเล็กพิเศษ (Ultramini PCNL) 20 คน
 • อยู่ในทีมก่อตั้งการผ่าตัดปลูกถ่ายไตใน โรงพยาบาลหาดใหญ่
 • ผ่าตัดส่องกล้องตัดไต (Laparoscopic Nephrectomy,Single port neptectomy,Tranvaginal Nephrectomy) 50 ราย
 • ผ่าตัดส่องกล้องตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก (Laparoscopic Radical Prostatectomy) 80 ราย
 • ผ่าตัดส่องกล้องตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Laparoscopic Radical Cystectomy: Ileal conduit ,ileal neobladder) 30 ราย
 • ผ่าตัดส่องกล้องฝังท่อไตใหม่ (Laparoscopic reimplantation of ureter) 30 ราย
 • ผ่าตัดส่องกล้องตัดเส้นเลือดดำลูกอัณฑะแบบแผลเดียว (Laparoscopic single port high ligation) 50 ราย
 • ผ่าตัดส่องกล้องตัดต่อกรวยไต (Laparoscopic Pyeloplasty) 25 ราย
 • ผ่าตัดส่องกล้องขยายขนาดกระเพาะปัสสาวะด้วยลำไล้ (Laparoscopic bladder augmentation) 10 ราย
 • Men Health – EDSWT patients 1,000 ราย
 • Selective Dorsal Neurectomy 300 ราย
 • Penile Enhancement Bigger & Lenght 200 ราย
 • Penile Plication for Peyronie’s disease 100 ราย

หมายเหตุ *โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตไม่มีบริการนี้สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล