พญ.โศภิตา รังสรรค์นิเวศน์

ความเชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

รังสีวิทยากระดูกและข้อ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • 2558: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

แพทย์ประจำบ้าน

 • 2562: สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 • 2563: รังสีวิทยากระดูกและข้อ, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2562
 • สาขารังสีวิทยากระดูกและข้อ, ประเทศไทย, 2563

การฝึกอบรม / สัมมนา / การประชุม

 • 2563: โครงการหลักสูตรฝึกอบรม train the trainers การอัลตราซาวด์ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • 2562: Musculoskeletal course (Internal derangement of joints), RCRT
 • 2562: ประชุมวิชาการประจำปีของทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย์และรังสีวิทยาคมแห่งประเทศไทย, RCRT
 • 2560: Gastrointestinal-Genitourinary Radiologic-Pathology Correlation Course, AIRP
 • 2560: Chest and Pediatric Course, AIRP

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • รังสีวิทยากระดูกและข้อ

สมาชิก/ กรรมการ

 • สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์และรังสีวิทยาคมแห่งประเทศไทย

ผลงานวิจัย

 • Split-bolus protocol ทำให้คุณภาพของภาพดีกว่าconventional venous phase scan ในกลุ่มมะเร็งในเด็ก

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล