ทพญ.โสภาวรรณ สุวลักษณ์

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมประดิษฐ์

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • ทันตแพทย์เฉพาะทาง (ทันตแพทย์ประจำบ้าน), สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การซ่อมแซมบูรณะฟัน เช่น ครอบฟัน, ทำสะพาน, ทันตกรรมรากฟันเทียม, ทำฟันปลอม, การฟอกสีฟัน, อุดฟันสี, การทำวีเนียร์ (veneer) หรือเคลือบฟันเทียม

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย, ปัจจุบัน

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล