นพ.ทรงฤทธิ์ กมลมาตยากุล

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • 2544: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

แพทย์ประจำบ้าน

 • 2548: ศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2548

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

 • ผ่าตัดรักษาโรคทั่วไป อาทิ ผ่าตัดไส้ติ่ง
 • ผ่าตัดกระเพาะอาหาร
 • ผ่าตัดถุงน้ำดี
 • ผ่าตัดไส้เลื่อน

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2540-2544: แพทย์ใช้ทุน, ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
 • 2544-2548: ศัลยแพทย์, แผนกศัลยกรรม, โรงพยาบาลยะลา, ประเทศไทย
 • 2548-2555: อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ “Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD)” ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่, ประเทศไทย
 • 2555-2560: ผู้อำนวยการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย
 • 2555-ปัจจุบัน: ศัลยแพทย์, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

สัมมนา / ประชุม / ฝึกอบรม

 • 2552: “Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD)” ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่, ประเทศไทย

สมาชิก

 • 2009: The Royal College of Surgeons of Thailand

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-พฤหัสบดี , วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล