นพ.สมศักดิ์ ทิพย์ลือพร

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์ทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ประเทศไทย
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์, Saint Francis Hospital of Evanston, IL, สหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตร

 • สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา

ความชำนาญพิเศษ

 • ตรวจวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคและความผิดปกติในร่างกายทั่วไป

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์, Texas Tech University Health Sciences Center, Amarillo, TX, สหรัฐอเมริกา
 • ศึกษาต่อสาขาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม, University of California, Irvine, California, สหรัฐอเมริกา
 • อายุรแพทย์ Clinical Observership CCU, ICU และศูนย์ไตเทียม, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ประเทศไทย
 • แพทย์ผู้ชำนาญการสาขาพยาธิวิทยา, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • อายุรแพทย์, Yarmouth Regional Hospital, Yarmouth, Nova Scotia, แคนาดา
 • อายุรแพทย์และแพทย์ดูแลขั้นปฐมภูมิ, UPMC (University of Pittsburgh Medical Center), Bedford Internal Medicine, UPMC Bedford Memorial Hospital, Bedford, Pennsylvania, USA
 • อายุรแพทย์, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ออกตรวจที่ Wellness Premium
– วันอังคาร เวลา 08.30-16.00น.
– วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00น.
– วันเสาร์ เวลา 08.30-13.00น.

ออกตรวจที่ OPD MED
– วันจันทร์ , พุธ , ศุกร์ เวลา 08.30-16.00น.
– วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-11.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล