นพ.สมศักดิ์ คงเจริญ

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, คณะแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย
 • ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, จากแพทยสภา, พ.ศ. 2545

ความชำนาญพิเศษ

 • ตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลชุมพร, ชุมพร, ประเทศไทย
 • แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์, สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
 • อายุรแพทย์, โรงพยาบาลพญาไท, ภูเก็ต, ประเทศไทย
 • อายุรแพทย์, โรงพยาบาลสิริโรจน์, ภูเก็ต, ประเทศไทย
 • อายุรแพทย์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.30-16.00น.
วันศุกร์ , อาทิตย์ เวลา 08.30-11.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล