นพ.สมชาย วิริยะขัตติยาภรณ์

ความเชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาประสาทศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย
  • อนุสาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัดและฟื้นฟูโรคเกี่ยวกับระบบประสาท สมอง ไขสันหลัง และกระดูกสันหลัง


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล