นพ.สิทธิพร เตชาธรรมนันท์

ความเชี่ยวชาญ

ตจวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2538)

ประกาศนียบัตร

  • ประกาศนียบัตรขั้นสูง จากสถาบันโรคผิวหนัง (2548)

อนุมัติบัตร

  • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (2544)สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล