นพ.สยาม พูนธนางกูร

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ระบบประสาทและสมอง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาประสาทศัลยศาสตร์, สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย
  • อนุสาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัดและฟื้นฟูโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

Membership in Societies
  • The Medical Council of Thailand
  • The Medical Association of Thailand
  • The College of Neurological Surgeons of Thailand
  • The Neurosurgeon Association of Thailand

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-พฤหัสบดี , วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล