นพ.สยาม พูนธนางกูร

ความเชี่ยวชาญ

ความชำนาญเฉพาะทาง

ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษาพูด

ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาประสาทศัลยศาสตร์, สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

 

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย
  • อนุสาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัดและฟื้นฟูโรคเกี่ยวกับระบบประสาท สมอง ไขสันหลัง และกระดูกสันหลัง

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

Membership in Societies

  • The Medical Council of Thailand
  • The Medical Association of Thailand
  • The College of Neurological Surgeons of Thailand
  • The Neurosurgeon Association of Thailand


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล