นพ.สยาม หาญพิพัฒน์

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

นพ.สยาม หาญพิพัฒน์ มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยวิธีการทำกายภาพบำบัด

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู – การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
  • เวชศาสตร์การกีฬา

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-พฤหัสบดี , อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล