พญ.ศศิญา เมธาธราธิป

ความเชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย
  • สาขา อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ความชำนาญพิเศษ

  • เวชศาสตร์การเจริญพันธ์, ตรวจวินิฉัยความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี, รักษาโรคของสตรี

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล