ทพญ.ศศินี โพชนุกูล

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม, ทันตกรรมรากฟัน,

ภาษาพูด

ไทย / Englishติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล