ทพญ.ศศินี โพชนุกูล

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมรากฟัน

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • 2549: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • 2552: ทันตกรรมรากฟัน, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์, ประเทศไทย, 2552

ความชำนาญพิเศษ

ทพญ.ศศินี โพชนุกูล มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการรักษาคลองรากฟัน, การผ่าตัดรักษารากฟัน, การรักษาฟันที่เจ็บปวด, อาการปวดฟันฉุกเฉิน, pulp revascularization, และการซ่อมแซมความล้มเหลวของการรักษาคลองรากฟัน

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • 2549-2551: ทันตแพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลสตูล, ประเทศไทย
  • 2549-2551: ทันตแพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, ประเทศไทย
  • 2552-ปัจจุบัน: ทันตแพทย์รักษารากฟัน, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล