พญ.ศรินทร์ มาศเกษม

ความเชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การให้คำปรึกษากับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต
  • การตรวจ วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยจิตเวชเบื้องต้น

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล