ทพญ.รังสิมา ลีลาพฤทธิ์

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมเด็ก

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาทันตกรรมเด็ก, University of Hong Kong, Prince Philip Dental Hospital, ฮ่องกง

วุฒิบัตร

 • สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, University of Hong Kong, ฮ่องกง

ความชำนาญพิเศษ

 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • ทันตแพทย์, โรงพยาบาลบ้านตาก, ตาก, ประเทศไทย
 • ทันตแพทย์, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • ทันตแพทย์, Fun Dental Clinic, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • ทันตแพทย์, ศูนย์ทันตกรรมลาดพร้าว, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • ทันตแพทย์เด็ก, Prince Philip Dental Hospital, ฮ่องกง
 • ทันตแพทย์, โรงพยาบาลเวชธานี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • DC one Dental Clinic, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • ทันตแพทย์, โรงพยาบาลสมิติเวชสาขาศรีนครินทร์, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • ทันตแพทย์เด็ก, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • ทันตแพทย์เด็ก, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • Orthopedic Dentistry and Temporomandibular joint disease

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ , ศุกร์-เสาร์ เวลา 09.00-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล