พญ.รุจิเรข ลีลานภาภัทร

ความเชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

สูติศาสตร์-การผ่าตัดส่องกล้อง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ1), คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช, ตรวจวินิฉัยความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี, รักษาโรคของสตรี

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 09.30-13.30น.
วันเสาร์ เวลา 09.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล