นพ.ระวิทย์ ศมาวรรตกุล

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • 1978-1983 แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • 1986-1989 แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  • 1989-1992 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป (General surgeon)
  • วุฒิบัตรศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ (Urologist)

ความชำนาญพิเศษ

  • โรคทางเดินปัสสาวะและมะเร็งทางเดินปัสสาวะ

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • 1983-1984    Intern Vajira Hospital (the first hospitals in Thailand, founded by King Rama VI).
  • 1984-1986    Work as general surgeon Maharat Nakhon Si Thammarat Hospital (Public Regional hospital, Ministry of Public Health, Nakhon Si Thammarat  Province)
  • 1993-2005    work as General Surgean and Urologist Thaksin Hospital, Private General Hospital,  Surat Thani Province.
  • 2005- Now   work as Urologist  Bangkok Hospital Phuket, Private General Hospital, Phuket Province.

ให้การรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินปัสสาวะและมะเร็งทางเดินปัสสาวะ เฉลี่ย 2,000 ราย/ปี และผ่าตัดเฉลี่ย 120 ราย/ปีติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล