นพ.พฤทธิ์ เกียรติตันสกุล

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • พ.ศ. 2549 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • พ.ศ. 2556 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2549 – 2550 : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 • พ.ศ. 2550 – 2553 : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • พ.ศ. 2553 – 2556 : โรงพยาบาลเลิดสิน
 • พ.ศ. 2556 – 2561 : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่งแพทย์ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ประกาศนียบัตรการอบรมเพิ่มเติม

 • Advanced cardiovascular life support instructor course (ACLS)
 • Advanced cardiovascular life support provider course (ACLS)
 • Advanced trauma life support provider course (ATLS)
 • Pediatric advanced life support provider course (PALS)
 • Advanced pre-hospital life support and EMS director course
 • Pre-hospital trauma life support provider course (PHTLS)
 • Maritime and aquatic life support provider course (MALS)
 • Certificate of hyperbaric medicine training course
 • Ultrasound life support by winfocus Thailand


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล