นพ.พฤทธิ์ เกียรติตันสกุล

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ความชำนาญเฉพาะทาง

ภาษาพูด

ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ พ.ศ. 2556

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2549-2550
  • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พ.ศ. 2550-2553
  • โรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ. 2553-2556


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล