นพ.พฤทธิ์ เกียรติตันสกุล

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • 2549: แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

แพทย์ประจำบ้าน

 • 2556: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2556

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2549-2550: แพทย์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
 • 2550-2553: แพทย์, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย
 • 2553-2556: แพทย์, โรงพยาบาลเลิดสิน, ประเทศไทย
 • 2556-2561: แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย
 • 2561-ปัจจุบัน: ผู้อำนวยการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

สัมมนา / ประชุม / ฝึกอบรม

 • Advanced cardiovascular life support instructor course (ACLS)
 • Advanced cardiovascular life support provider course (ACLS)
 • Advanced trauma life support provider course (ATLS)
 • Pediatric advanced life support provider course (PALS)
 • Advanced pre-hospital life support and EMS director course
 • Pre-hospital trauma life support provider course (PHTLS)
 • Maritime and aquatic life support provider course (MALS)
 • Certificate of hyperbaric medicine training course
 • Ultrasound life support by winfocus Thailandติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล