รศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย

ความเชี่ยวชาญ

Radiotherapy and Nuclear Medicine

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2529 – รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2524 – แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล