ทพ.ประพัฒน์ ประเดิมดุษฎีพร

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมโรคเหงือก

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาทันตกรรมโรคเหงือก, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ตัดแต่งเหงือก
  • รักษาโรคเหงือก
  • รักษาโรคปริทันต์
  • รักษาโรคเหงือกร่น

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลปะเหลียน, ตรัง, ประเทศไทย
  • ทันตแพทย์รักษาโรคเหงือก, โรงพยาบาลนครธน, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล