พญ.พิมสิริ พูลสุวรรณ

ความเชี่ยวชาญ

ตจวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

แพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • 2563: วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง
 • 2559: แพทย์เพิ่มพูนทักษะ สาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
 • 2553: แพทยศาสตร์บัณฑิต(พ.บ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1

วุฒิบัตร

 • แพทย์เฉพาะทางสาขาตจวิทยา (Board Certified Dermatologist)

ความชำนาญพิเศษ

 • ด้านผิวหนังและเลเซอร์ความงาม

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบัน แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง, กรุงเทพมหานคร

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

 • 2021 Certificate of attendance Chulalongkorn Annual Surgery and Aesthetic
 • 2020 Certificate of attendance Essential Knowledge for filler injection, Srinakharinwirot University
 • 2020 Certificate of attendance IMCAS Asia Class
 • 2563 ศึกษาดูงานด้านตจพยาธิ ภาควิชาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2563 ศึกษาดูงานด้านโรคผิวหนังในเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • 2559-2563 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล