ทพญ.พิมพ์นารา ผานาค

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป,

ภาษาพูด

ไทย / Englishติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล