รศ.นพ.พีรพันธ์ เจริญชาศรี

ความเชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2524)

วุฒิบัตร

  • สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2530)

อนุมัติบัตร

  • สาขาศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ราชวิทยาลัยโสตฯ (2550)


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล