พญ.ภัทรกร จึงโชติภัทร์

ความเชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

รังสีวิทยาทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2549: แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล