นพ.ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภัทร

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษาพูด

ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • ปี 2522-2528 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปี 2529-2532 วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปี 2534-2536 วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ วชิรพยาบาล
 • ปี 2536-2537 Research fellow in cardiology , Cleveland Clinic ,Ohio USA.
 • ปี 2554 อบรม Basic Good Clinical Practice (GCP)

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • ปี 2532-2533 อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปี 2533-2556 อาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล
 • ปี 2534-2536 วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ วชิรพยาบาล
 • ปี 2552-2556 อดีตหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจและหัวหน้าหน่วยโรคหัวใจ
 • ปี 2554-2556 อดีต หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตรืวชิรพยาบาลมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • ปี 2556-ปัจจุบัน อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล