พญ.อรชุมา สุขลิ้ม

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคไต

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1), คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคไต, ป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวาน
  • อายุรศาสตร์โรคไต

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล