นพ.ณัฐภูมิ เสริมศรี

ความเชี่ยวชาญ

ความชำนาญเฉพาะทาง

-ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล