พญ.ณัฐสุชา หวังถิรอำนวย

ความเชี่ยวชาญ

ความชำนาญเฉพาะทาง

จักษุวิทยา
จักษุวิทยาเด็กและตาเหล่

ภาษาพูด

ไทย / Englishติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล