พญ.ณัฐสุชา หวังถิรอำนวย

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล