ทพญ.นุชนรี อัครชนียากร

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมเด็ก

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2547: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 1), คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • 2558: ทันตกรรมสำหรับเด็ก, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, ประเทศไทย, 2558

ความชำนาญพิเศษ

  • ทพญ.นุชนรี อัครชนียากร มีความเชี่ยวชาญในการรักษาทางทันตกรรม โรคที่เกี่ยวกับฟัน ช่องปากและใบหน้า ในเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น  ทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ (Special Child Patient) ด้วยวิธีปกติ และภายใต้การดมยาสลบ

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • 2547-2560: อาจารย์ทันตแพทย์ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 2558-2560: ผู้อำนวยการหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • 2561-ปัจจุบัน: ทันตแพทย์, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

เกียรติประวัติ

  • 2558: บุคลากรดีเด่น (พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ) ประจำปี 2558

ตารางออกตรวจ

วันพุธ-พฤหัสบดี , อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล