พญ.นิศารัตน์ วัชรีอุดมกาล

ความเชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2549 – 2553 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชเด็กและ วัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2543 – 2549 : แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ , พฤหัสบดี-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล