ทพ.ณยศ พลสิทธิ์

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความชำนาญพิเศษ

  • ทันตกรรมหัตถการ

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-พฤหัสบดี , อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล