พญ.ณัฐพร ภวัครานนท์

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์ทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2554: แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • 2560: แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2560

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคและความผิดปกติในร่างกายทั่วไป

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-พฤหัสบดี , วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล