ทพญ.นฤมล ภัทรพรเจริญ

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
 • Diploma in Comprehensive dentistry, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

 • ศัลยกรรมทางช่องปาก
 • การผ่าตัดฟันและกระดูกเบ้าฟัน
 • การปลูกถ่ายฟัน
 • ผ่าตัดฟันคุด
 • ทำรากฟันเทียม
 • รักษาฟันงอกผิดปกติ
 • ทันตกรรมทั่วไป

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
 • ทันตแพทย์, โรงพยาบาลภูเรือ, เลย, ประเทศไทย
 • ทันตแพทย์ศัลยกรรม, โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่, สงขลา, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00น.
วันอังคาร , พฤหัสบดี-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00น.
วันพุธ เวลา 09.00-11.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล