พญ.นัยเนตร ใจเย็น

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษาพูด

ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • 2542 – แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

  • 2546 – วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 2552 – วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ รพ.พระมงกุฎเกล้า
  • 2555 – ประกาศนียบัตรสาขาการตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
  • 2555 – ประกาศนียบัตรสาขาการตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • 2547 – อายุรแพทย์รพ.วชิระภูเก็ต
  • 2548 – อายุรแพทย์ประจำหอผู้ป่วยหนัก (ICU) รพ.กรุงเทพภูเก็ต
  • 2553 – อายุรแพทย์โรคหัวใจ รพ.กรุงเทพภูเก็ต
  • 2556 – อายุรแพทย์โรคหัวใจและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล