พญ.นัยเนตร ใจเย็น

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
รังสีวิทยาหัวใจและหลอดเลือด

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ. 2542

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ. 2546
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ รพ.พระมงกุฎเกล้า, พ.ศ. 2552
  • ประกาศนียบัตรสาขาการตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา, พ.ศ. 2555
  • ประกาศนียบัตรสาขาการตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา, พ.ศ. 2555

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • อายุรแพทย์รพ.วชิระภูเก็ต, พ.ศ. 2547
  • อายุรแพทย์ประจำหอผู้ป่วยหนัก (ICU) รพ.กรุงเทพภูเก็ต, พ.ศ. 2548
  • อายุรแพทย์โรคหัวใจ รพ.กรุงเทพภูเก็ต, พ.ศ. 2553
  • อายุรแพทย์โรคหัวใจและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต, พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล