พญ.มิ่งขวัญ ทิพยวงศ์

ความเชี่ยวชาญ

พยาธิวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

พยาธิวิทยาทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล