นพ.มนูเวทย์ ธีรวิโรจน์

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล .. 2548
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี .. 2555

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • .. 2548 – 2548 แพทย์ใช้ทุน  โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • .. 2549 – 2550 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 • .. 2550 – 2551 แพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
 • .. 2555 – 2559 แพทย์ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 • .. 2560 – ปัจจุบัน แพทย์ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

การฝึกอบรมและวิทยากร

 • อบรม  Basic laparoscopic urologic
 • Workshop โรงพยาบาลราชวิถี .. 2558
 • วิทยากร Advance in upper urinary tract laparoscopic urology โรงพยาบาลราชวิถี เดือนสิงหาคม ..2559

ผลงานวิจัย

Thirawirojana M. , Wongwattanasatien N, Evaluation of lower urinary tract symptoms and clinical outcome after renal transplantation at Rajavithi Hospital, The Thai journal of urology, Vol 34, 2013Jan;20-27

ประสบการณ์ด้านการผ่าตัด

 • Open urologic surgery
 • Endoscopic urologic surgery
 • Laparoscopic urologic surgery

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล