พญ.ลลิตา กองสีหา

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคไต

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, คณะแพทยศาสตร์ , โรงพยาบาลราชวิถี, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคไต, ป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวาน

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • ศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์คลินิก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย
  • ศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ภูเก็ต, ประเทศไทย
  • อายุรแพทย์โรคไต, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-ศุกร์ , อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.
วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล