พญ.กรกนก สิทธิชัย บอส

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

แพทย์ประจำบ้าน

  • 2557: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2557

ความชำนาญพิเศษ

พญ.กรกนก สิทธิชัย บอส มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่มุ่งเน้นการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดฉับพลันและต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2557-ปัจจุบัน: แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ไม่มีตารางนัดสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล