นพ.กรกช มะลิวรรณกุล

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์เท้าและข้อเท้า

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • 2548: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
 • 2553: แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
 • 2557: แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาการผ่าตัดเท้าและข้อเท้า, Nara Medical University, Nara, ประเทศญี่ปุ่น

วุฒิบัตร

 • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2553

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

สมาชิกสมาคมวิชาชีพ

 • The Medical Council of Thailand
 • The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand
 • Member of board the Thai Orthopaedics Foot and Ankle Society (THOFAS)
 • The Prince of Songkla University Medical Alumni Association

ความสนใจพิเศษ

 • Foot and Ankle Surgery
 • Sport Medicine
 • Trauma

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล