นพ.กิตติพัจน์ พงษ์เพ็ชร์

ความเชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช, ตรวจวินิฉัยความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี, รักษาโรคของสตรี

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ , พุธ , พฤหัสบดี , อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.
วันอังคาร เวลา 08.30-11.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล