นพ.กิตติภัต ชลสุวัฒน์

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • 2542: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, วิทยาลัยการแพทย์กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 • 2548: ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ประเทศไทย
 • 2553: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
 • สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2542

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2553-2558: ศัลยแพทย์และอาจารย์ประจำแผนกศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมพลาสติกโรงพยาบาลอุดรธานีประเทศไทย
 • 2553-2558: ศัลยแพทย์และอาจารย์ประจำแผนกศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมพลาสติกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตประเทศไทย
 • 2019- ปัจจุบัน: สมาชิกผู้ก่อตั้งศูนย์ความงาม Purepearla Holistic โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตประเทศไทย

ฝึกอบรมและสัมมนา

 • 2559-2561: Asan Rhinoplasty Symposium, Asan Medical Center, Seoul, ประเทศเกาหลี
 • 2560: 28th International Course Advanced Rhinoplasty Techniques, ประเทศเนเธอร์แลนด์
  2013: Korea Plastic and Reconstructive Symposium, ประเทศเกาหลี
  2012: Seoul Rhinoplasty Forum, ประเทศเกาหลี

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล