ทพญ.กิ่งแก้ว ภูริสัตย์

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
  • ทันตแพทย์เฉพาะทาง (ทันตแพทย์ประจำบ้าน), สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ศัลยกรรมทางช่องปาก, การผ่าตัดฟันและกระดูกเบ้าฟัน, ผ่าตัดฟันคุด, รักษาฟันงอกผิดปกติ, ผ่าตัดขากรรไกร

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมช่องปาก, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย, ปัจจุบัน

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล