ทพญ.เขมจิรา ลอบันดิส

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมหัตถการ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, ทันตกรรมหัตถการ, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาทันตกรรมหัตถการ, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การฟอกสีฟัน, การเคลือบหน้าฟันเทียม, การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน, แก้ไขฟันหน้าบิ่นและห่าง

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมหัตถการ บูรณะฟันและตกแต่ง, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย, ปัจจุบัน


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล