นพ.ขจรศักดิ์ เทพเสน

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • 2549: แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
 • 2553: แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
 • 2556: แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
 • สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด, ประเทศไทย, 2556

ความชำนาญพิเศษ

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจล้มเหลว

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • 2550-2553: อายุรแพทย์ โรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่
 • 2553-2556: แพทย์ประจำศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2557-ปัจจุบัน:
  • รองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  • ผู้อำนวยการคลินิกหัวใจล้มเหลว (Heart Failure Clinic) โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  • ผู้อำนวยการคลินิกป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Preventive Cardiology Clinic) โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

สัมมนาและฝึกอบรม

 • Preventive cardiology program certification from Oregon Health and Science University (OHSU) ,USA

สถิติจำนวนคนไข้ที่เคยให้การรักษา/ผ่าตัด

ให้การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เส้นเลือดหัวใจตีบ รวมแล้วกว่า 5,000 ราย (เฉลี่ย 1,000 รายต่อปี) ลดอัตราการเกิดโรคซ้ำ และลดอัตราตายให้ผู้ป่วยโรคหัวใจสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว (Heart Failure) รวมแล้วกว่า 1,000 ราย (เฉลี่ย 200 รายต่อปี)

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล