นพ.ขจรศักดิ์ เทพเสน

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • 2549 – แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2553 – วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2556 – วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

 • Preventive cardiology program certification from Oregon Health and Science University(OHSU) ,USA

ความชำนาญพิเศษ

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจล้มเหลว

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • 2550-2553 อายุรแพทย์ โรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่
 • 2553-2556 แพทย์ประจำศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2557- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • ผู้อำนวยการคลินิกหัวใจล้มเหลว (Heart Failure Clinic) โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • ผู้อำนวยการคลินิกป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Preventive Cardiology Clinic) โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

สถิติจำนวนคนไข้ที่เคยให้การรักษา/ผ่าตัด

ให้การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เส้นเลือดหัวใจตีบ รวมแล้วกว่า 5,000 ราย (เฉลี่ย 1,000 รายต่อปี) ลดอัตราการเกิดโรคซ้ำ และลดอัตราตายให้ผู้ป่วยโรคหัวใจสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว (Heart Failure) รวมแล้วกว่า 1,000 ราย (เฉลี่ย 200 รายต่อปี)ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล