พญ.กรุณา โฆษวิฑิตกุล

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • 2552: แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย

แพทย์ประจำบ้าน

  • 2557: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2557

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดฉับพลันและต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2561-ปัจจุบัน: แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ไม่มีตารางนัดสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล