พญ.กัญญา เต็มเกียรติวิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์ประสาทและสมอง
ความผิดปกติจากการหลับ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2545: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • 2551: สาขาประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2551

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจและรักษาโรคทางระบบประสาทและสมอง


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล