พญ.กัญญา เต็มเกียรติวิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์ประสาทและสมอง

ภาษาพูด

ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

 

วุฒิบัตร

  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจและรักษาโรคทางระบบประสาทและสมอง


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล