พญ.กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • อายุรแพทย์โรคมะเร็ง, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • อายุรแพทย์โรคมะเร็ง, โรงพยาบาลกรุงเทพ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
  • อายุรแพทย์โรคมะเร็ง, โรงพยาบาลวัฒโนสถ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
  • อายุรแพทย์โรคมะเร็ง, โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง, ระยอง, ประเทศไทย
  • อายุรแพทย์โรคมะเร็ง, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล