พญ.กรรณิกา โกยสมบัติ

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์ประสาทและสมอง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, Fatima College of Medicine, Manila, Philippines
  • แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลราชวิถี, ประเทศไทย
  • ศึกษาต่อสาขาเวชศาสตร์เขตร้อน, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจและรักษาโรคทางระบบประสาทและสมอง

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล