พญ.กรรณิกา โกยสมบัติ

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์ประสาทและสมอง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, Fatima College of Medicine, Manila, Philippines
  • ศึกษาต่อสาขาเวชศาสตร์เขตร้อน, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจและรักษาโรคทางระบบประสาทและสมอง


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล