พญ.กัญจน์อมล ศิริเวช

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์ประสาทและสมอง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • 2558: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 • 2559: แพทย์เพิ่มพูนทักษะ, โรงพยาบาลพัทลุง, พัทลุง, ประเทศไทย
 • 2560-2561: แพทย์ใช้ทุน, โรงพยาบาลละแม, ชุมพร, ประเทศไทย
 • 2564: แพทย์ประจำบ้าน, สาขาประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2564

ความสนใจทางด้านคลินิก

 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคลมชัก
 • โรคเกี่ยวข้องกับความจำ เช่น อัลไซเมอร์
 • โรคเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น พาร์กินสัน
 • โรคเกี่ยวข้องกับเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ

ผลงานวิจัยที่เคยทำ

 • ความชุกของโรคพาร์กินสันระยะท้ายในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันไทยโดยใช้ข้อตกลงนิยามของโรคพาร์กินสันระยะท้ายจากการศึกษา CEPA: การศึกษาในหนึ่งสถานวิจัย


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล